Λίστα τραγουδιών “Ρότα” Σάββατο πρωταυγουστιά.

☺☺☺ Μακρινέ μου. ελεύθερε αδελφέ… Να σου δώσω λίγο γενικά, τι φτιάνω, πώς το θεωρώ  …

1. Τα πάγια –  να είναι ελεύθερος  πάντα ο άνθρωπος, ανοιχτός στην έμπνευση, η μαθητεία μου στον  άλλο βεβαίως (Θεός και άνθρωπος),  μέρος της Χαράς μου – όχι βόλεμα μου. (δεν αγαπάς βολεύεσαι, στις ηδονές σου καίγεσαι, κοιτάς καθρέφτες κι απορείς και λες πως δεν μπορείς).

2. Τίποτα δεν χάθηκε –  ΣΙΩΠΗΡΟ ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ (χαρούμενη ανδρεία).

3.  Υλαγιαλή – τρυφερό αηδόνι παραμυθικά ζητά Ρότα…

4. Μαλαματένια λόγια – δεν ξέρω ευτυχώς το λόγο, που είναι το αποκορύφωμα της λίστας αυτής που έφτιαξα. ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s