Παράδειγμα αντινομίας

Για να πάμε στο τι σημαίνει πρακτικά ο όρος αντινομία- που ανέφερα στην υποσημείωση της προηγούμενης δημοσίευσης-  αυτο φαίνεται μέσα από την βιωμένη εμπειρική γνώση του ποιήματος της 23 Ιανουάρίου 2015.

Το ότι μου έχεις πάρει τα μυαλά λέει με λίγα λόγια το ποίημα, φαίνεται ότι δεν εισχωρεί στο βάθος του…

Με τρέλλανες είτε επειδή είσαι γυναίκα νεραίδα, είτε επειδή είσαι γυναίκα διαμάντι και τα δύο πράγματα φαίνονται να είναι τα ίδια…τα πράγματα είναι παρόμοια… Αλλά στην πραγματικότητα, άλλο να είσαι γυναίκα διαμάντι(με τρέλλανες σαν ολότητα) και άλλο γυναίκα νεραίδα(με τρέλλανες εγκεφαλικά, νευρωτικά).

Αντινομία κατά Καντ: Επειδή λοιπόν το διαμάντι και η νεράιδα είναι αποδεκτές ως έννοιες που έχουν σχέση με το ωραίο, θα υπέθετε κανείς ότι σαν έννοιες γυναίκα – νεράιδα και γυναίκα – διαμάντι μπορούν να θεωρηθούν λίγο συνώνυμα.  Όμως προφανώς, στην πραγματικότητα του εν λόγω ποιήματος είναι πραγματικά διαφορετικά πράγματα που μιλούν για διαφορετικά πράγματα και δεν μπορούν να συγκριθούν από οποιαδήποτε πλευρά…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s